Cabo de Vila, 49 CP. 32431 Población: Beade (Ourense) Tel: 627569885 / 988480173
Subvencionado pola:
Conselleria de Medio Rural
ACV Galaica